Shopdesign

Winkel of shopdesign is onze een van onze grootste krachten. Alvorens te starten met de bouw of verbouwing is het raadzaam om eerst een realistisch voorstel te krijgen van wat ons voor ogen staat. Dikwijls kunnen aan deze 3D impressies ook goed bekeken worden wat de "geplande" kosten gaan worden.